Nesseby villsauprodukter og villsaulag

 

Villsaulaget, stiftet i 2003

8 bruk i Nesseby er organisert i Unjárgga Dološ Sávzza Searve/Nesseby Villsaulag.

Det er:

 • Bertil Berg/Helge Roald, Stuorravuonna, Dievaidgaska/Karlebotn
 • Therese og Leo Pettersen, Áppošborre, Šoarátjohka/Abelsborg
 •  Kjersti Schanche/Øystein Nilsen, Áppošborre, Burnárčorro/Abelsborg
 • Annbjørg Mudenia/Sverre Noste, Máhkerjohka-Burnjárga/Burnes
 • Thorbjørn Bjørkli/Kari Moan, Healmetluohka-Bjørkli/Nesseby
 • Jorun og Johnny-Leo Jernsletten, Unjárga/Nesseby
 • Olav L. Dikkanen/Beate Margit, Beannatoaive, Unjárga/Nesseby
 • Jo Dikkanen/Marit Ellen Anna Bongo D., Gazzanjárga/Kløvnes, Nesseby

Styret i 2013-2014:

 • Øystein Nilsen, leder
 • Leo Pettersen, sekretær
 • Johnny-Leo Jernsletten, kasserer
 • Olav Lavik Dikkanen, varamedlem
 • Annbjørg Mudenia, varameldemmer

Laget har egen president som utnevnes for en 5 års periode. Presidenten for inneværende periode er Annbjørg Mudenia.

Villsaulaget er vår faglag som tar seg av den sosiale og politiske delen av drifta. Vårt samarbeid omfatter videre bl.a:

 • En beitehage for værer
 • Felles sauesanking
 • Dugnad på salgsmesser
 • Kompetanseheving blant våre medlemmer

 

Nesseby Villsauprodukter BA, stiftet i 2006

Nesseby Villsauprodukter er vårt produksjons- og salgsselskap.

Vi slakter årlig ca. 400 lam på Boazu reinslakteri i Vuonnabahta/Varangerbotn.

Vi har en hengehall og produksjonslokale på Nesseby Gartneri i Áppošborre/Abelsborg.

Produktene våre er hele og parterte skrotter, pinnekjøtt, fenalår og ferske/frosne lår. Alle produktene er av lam.

Styret er det samme som for villsaulaget, men unntak av presidenten.