Høstens store lamme-eventyr i Nesseby

Nessebybøndene sanket lørdag 4. oktober inn over 900 villsauer. 38 barn og voksne og 3 hunder gjorde arbeidet unna på 5-6 timer.

Søndag 5. oktober ble slaktelamma plukket ut og mandag 6. oktober ble ca 400 lam slakta på reinslakteriet boazu i Varangerbotn.

Bildene viser de ulike aktivitene disse hektiske dagene.

IMG_5953

Bilde 1: Villsaubøndene Jorun Jernsletten og Kjersti Schanche(i midten) konkurrerte om å ha årets største lam. Kjersti gikk av med seieren med sitt værlam på 19,2 kg, 2 hekto foran Jorun. Men de klarte ikke å vippe av Thorbjørn Bjørkli fra tronen. Hans villsaulam fra 2003 har rekorden med 22,5 kg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_5954

Bilde 2: Sekretæren i Nesseby Villsauprodukter, Leo Pettersen, viser stolt fra årets rekordlam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 3: Villsauskinnene blir salta og etter garvaing blir det fine, myke og dekorative. Villsaupresident Annbjørg Mudenia viser stolt fram et flott skinn som skal gi en liten ekstainntekt i tillegg til slaktet.

Bilde 3: Villsauskinnene blir salta og etter garvaing blir det fine, myke og dekorative. Villsaupresident Annbjørg Mudenia viser stolt fram et flott skinn som skal gi en liten ekstainntekt i tillegg til slaktet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 4: Janne Andersen hadde tatt seg enn en sauehelg i Nesseby.

Bilde 4: Janne Andersen hadde tatt seg enn en sauehelg i Nesseby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilde 5: Mattilsynet og slakteriet setter pris på at det klippes en stripe fra hals til rumpe der flåeren        skal føre sin kniv. Kjersti Schanche i aksjon.

Bilde 5: Mattilsynet og slakteriet setter pris på at det klippes en stripe fra hals til rumpe der flåeren
skal føre sin kniv. Kjersti Schanche i aksjon.

 

 

 

 

 

 

 

En del av sauesankerne poserer villig. Andre er ute på sanking. Fra v. Olav Lavik Dikkanen, Merethe Gunvaldsen fra Vadsø, Jo Dikkanen, Juhán Niillas Jernsletten,      Johan Schanche, Mathis Schanche, Kjersti Schanche, Iŋgá Májá Jersletten og Johnny Leo      Jernsletten

En del av sauesankerne poserer villig. Andre er ute på sanking.
Fra v. Olav Lavik Dikkanen, Merethe Gunvaldsen fra Vadsø, Jo Dikkanen, Juhán Niillas Jernsletten,
Johan Schanche, Mathis Schanche, Kjersti Schanche, Iŋgá Májá Jersletten og Johnny Leo Jernsletten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team Schanche er starta på sauesanking. Fra v: Mathis Schanche, Janne Andersen, Kjersti Schanche, Johan Schance. Gálbajokláddo i bakgrunnen.

Team Schanche er starta på sauesanking. Fra v: Mathis Schanche, Janne Andersen, Kjersti Schanche, Johan Schance. Gálbajokláddo i bakgrunnen.

 

 

 

 

 

 

 

 

3 glade jenter etter at de sammen med de andre har fått inn over 200 sauer på noen timer.        Fra v. Anne Kaisa Jernsletten, Aina Dikkanen Margit og eva Katrine Dikkanen Margit

3 glade jenter etter at de sammen med de andre har fått inn over 200 sauer på noen timer.
Fra v. Anne Kaisa Jernsletten, Aina Dikkanen Margit og eva Katrine Dikkanen Margit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jo Dikkanens gjeterhund Cugu har akkurat geleida en liten flokk i samlegjerdet og holder        kontroll med sauene. I bakgrunnen Johan Schanche og Kjersti Schanche.

Jo Dikkanens gjeterhund Cugu har akkurat geleida en liten flokk i samlegjerdet og holder
kontroll med sauene. I bakgrunnen Johan Schanche og Kjersti Schanche.